Sayı | Ausgabe: 239 (15.09.2021)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 13.10.2021

Yaren Uysalweb15.09.2021

Hatırlayalım. Hatırlayalım. İran devriminden sonra öncelikle İranlılar Türkiye’ye sığındı. Daha sonra Saddam’dan kaçan Iraklılara kucak açıldı. Henüz Suriye’de çıkan iç savaşın izleri silinememişken, şimdi de Afganlar… Öncelikle belirtmek isterim ki, bu yazıyı kaleme almamın amacı mültecileri aşağılamak, kaderlerine terk etmek veyahut ötekileştirmek değildir. Tersine bu konuda Dünya’da ve özellikle Avrupa’da yürütülen burjuvazi, iki yüzlü ve samimiyetsiz politikalara dikkat çekerek onları eleştirmektir. UNHCR’nin ilgi alanına giren milyonlarca mülteciyi barındıran Türkiye Cumhuriyeti, Dünya’da en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürüyor. Konu Avrupa Birliği’ne giriş olunca kapıda oyalanan Türkiye Cumhuriyeti, sığınmacılara gelince, Avrupa Birliği tarafından en ön sıradan içeri davet ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne tabiri caizse “sınır güvenlik görevlisi” muamelesi yapan Avrupa, her zamanki gibi uluslararası arenada vicdan temizliğine, Avrupa Birliği Fonu’ndan ayırdığı “sus payı” niteliğindeki bütçe ile başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve yürütülen politikalar, mültecileri Avrupa Birliği topraklarından uzak tutma amacını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin “üst akıl” edasında açıklamaları ve talimatları, kendi topraklarının dışında yaşanacak mülteci akınından kaynaklanan demografik yapı dengesizliğini umursamadıklarını ve üstlerine düşen küresel sorumluluğu görmezden geldiklerini gözler önüne seriyor. ABD, Afgan mültecilerin kabulü için mültecilerin öncelikle üçüncü ülkelerde(aralarında Türkiye de var) 12-14 ay yaşamaları şartını, Türkiye Cumhuriyeti ile bir mutabakat olmaksızın açıklamış ve Türkiye’yi hedef göstererek, iç işlerine karışmıştır. Belçika Devlet Bakanı Mahdi, Almanya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Avusturya devletleriyle, Afgan mülteci akınına karşı endişelerini Avrupa Komisyonu’na bildirerek, sınır dışı kararlarının devamını talep etti. Bu talep iadelerin durdurulmasının daha fazla Afgan vatandaşı Avrupa’ya gelmek için yüreklendireceğini mazeret ediyordu. UNHCR ise bu iadelerin “şimdilik” askıya alınmasını “tavsiye” etmekle yetindi. Bakan Mahdi, Afgan mülteciler için komşu ülke bile olmayan Türkiye Cumhuriyeti’ni işaret ederek “kendi bölgelerinde” kalmaları çözümünü sundu. Benzer bir skandal açıklama Avusturya Başbakanı Kurz’dan geldi. Estonya Başbakanı “lütfederek” 10 Afgan mülteci yerine 30 Afgan mülteci kabul edeceğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerinden, endişe verici olanın insani dram yerine büyük çaplı göç akışı olduğu anlaşılmaktadır. Almanya, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi devletler, aralarında insan hakları aktivistleri, gazeteciler, avukatların bulunduğu kitlenin tahliye edilmesi gerektiği belirtti. Tahliye edilmesi gerektiği düşünülen kitle, yalnızca belli sınıflara ait olan ve belirli “kriterlere” uyan insanlardan oluşuyor. Bu açıklamalar bile mecburi sığınmaya ihtiyacı olan insanların ayrımcılığa uğradığını ve Avrupa’nın üstlendiği sorumlulukların yetersizliğini ortaya koyuyor. Bir hukuçu adayı olarak görüşüm, Avrupa’nın, mültecilere karşı benimsediği aşağılayıcı, ötekileştirici, kendini üstün gören tutumunun, Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’nin de temeli olan “hümanizme” ters düştüğüdür. Bildirgenin 14. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağı gereğince, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum ayrımı olmaksızın herkesin sözleşmede yer alan haklardan faydalanması ön görülür. 3. maddede yer alan işkence yasağı da yalnızca fiziksel işkenceyi değil, aynı zamanda aşağılayıcı muameleleri de engellemeyi amaçlamaktadır. Avrupa, bu tutumuyla mültecileri “küçük düşürücü muamelelere” maruz bırakmaktadır ve bildirgeye aykırı davranmaktadır.Coğrafya bilgisinden uzak ve empati yoksunu bu açıklamalar, Avrupa’nın kendini her şeyden üstün gören, bencil politikasını gözler önüne sermiştir. Ayrılan bütçelerin, sığınmacıları kabul eden devletlerde ortaya çıkan kültür çatışması ve dengesiz nüfus artışı karşısında pek bir kıymeti yoktur. Bu dengesiz dağılım, ülkelerin demografik yapısını bozacak ve bunun sonucunda “küresel olumsuz bir etki” ortaya çıkacaktır. Sığınmacıları yerleştirmek için uygun bölge olarak görülen Türkiye Cumhuriyeti’nin hedef gösterilmesi sonucu kaçak giriş yapan ve herhangi bir kaydı bulunmayan mültecilerin demografik yapıyı bozması, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, Avrupa için de büyük tehlike haline gelecektir. Avrupa, çok geç olmadan yalnızca “bütçe” ayırmanın yeterli olmadığını anlayarak, sorumluluğunu üstlenmelidir. Adlarına karar verilen, aşağılanan, istenilmeyen mültecilerin önce “insan” olduğu, aynı havayı soluduğumuz ve aynı gezegeni paylaştığımız unutulmamalıdır. Çözüm, durumun küresel bir sorun olduğunun kabulü ile başlayacak ve Dünya çapında adil bir görev dağılımı ile gerçekleşecektir. Avrupa benimsediği dış politikayı, evrensel değerleri göz önüne alıp, empati ile yoğurarak en kısa zamanda değiştirmediği takdirde, bana dokunmayan yılan bin yaşasın paralelindeki sığınmacıların Avrupa topraklarına girişini engelleyen politikalar benimsemek, Avrupa’yı “kırılmaz cam bir fanusun” içine almayacak, aksine ilerleyen zamanlarda önü alınamaz ağır bedeller yaratacaktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Viyana'daydı
15.09.2021 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere 6 Eylül Pazartesi günü Viyana'ya geldi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya...
Aşı Otobüsü Atib Genel Merkezindeydi
15.09.2021 Viyana aşı otobüsü 20 Ağustos Cuma günü 10. Viyana'daki Atib Merkez binasının önünde aşılama yaptı. Aşıyı vatandaşların ayağına kadar taşıyan Viyana belediyesi atobüsü şehri turlamaya devam ediyor. Viyana Belediye Başkanı Dr. Michael...
Hanke / Ruck / Ornig: Viyana'da ki kış bahçeleri açık kalabilecek
15.09.2021 Devam eden Corona krizine karşı mücadelede, Viyana  kış bahçelerinin bu kış hareketsiz kalmasına izin verildi, ödeme kolaylıkları Şubat 2022'nin sonuna kadar uzatılacak. Devam eden Corona krizine karşı mücadelede, Viyana  kış bahçelerinin...
ÖVP Genel Kurulunda Sebastian Kurz'a tam güven
15.09.2021 Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirdiği Genel Kurul'da Genel Başkan Sebastian Kurz %99.4 oranında delegelerin oyunu alarak tekrar Genel Başkan seçildi.Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 28 Eylül Cumartesi günü...
Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal: 20-jähriges Jubiläum und sechs Auszeichnungen beim Wiener Frauenpreis
15.09.2021 19. und 20. Frauenpreis für Chiara Helin Arduc, Ilse Dippmann, Alexandra Kautzky-Willer, Barbara Klein, Trixi Mikes und Manuela Vollmann19. und 20. Frauenpreis für Chiara Helin Arduc, Ilse Dippmann, Alexandra Kautzky-Willer, Barbara...
ÖAMTC: Jeder fünfte Unfall am Schulweg passiert mit Rad & Roller
15.09.2021 In den vergangenen fünf Jahren waren österreichweit 513 Kinder als Fahrrad-, E-Bike- oder E-Scooter-Fahrer an einem Unfall auf ihrem Schulweg beteiligt – das bedeutet bei knapp jedem fünften aller Schulwegunfälle. Mehrheitlich waren es...
MAK Neu Generaldirektorin Lilli Hollein
15.09.2021 Diversität und Öffnung für ein breites Publikum, innovative Vermittlungskonzepte für das MAK und seine einzigartige Sammlung, vielstimmigen Austausch mit der nationalen und internationalen Avantgarde zeitgenössischer Gestalter/innen und...
WKW-Gumprecht: Wiener Eltern investieren 149 Euro in den Schulstart ihrer Kinder
15.09.2021 Aktuelle SOZAB-Studie im Auftrag der WKW – Gesamtumsatz von 81 Millionen Euro im Wiener Handel erwartet - Stationärer Fachhandel beim Kauf von Schulsachen erste Wahl. Am 6. September heißt es wieder für rund 240.000 Wiener Schülerinnen und Schüler...
AK: „Gemeinsam Lösungen suchen, damit Arbeitslosigkeit vor Armut schützt“
15.09.2021 Acht Keyfindings aus der AK Diskussion im Rahmen der „Aktion: Armut abschaffen“ zum Thema „Arbeitslosigkeit: Armut ist nicht zumutbar“Acht Keyfindings aus der AK Diskussion im Rahmen der „Aktion: Armut abschaffen“ zum Thema...
WK Wien: 345 freie Lehrstellen im Wiener Handel
15.09.2021 Wiener Betriebe haben aktuell noch 1386 Ausbildungsplätze frei – größter Anteil im Handel – Sektor bietet vielfältige Ausbildungswege und Karrierechancen – Wiener Lehrlingszahlen auf dem Niveau von 2019Wiener Betriebe haben aktuell noch...
MÜLTECİ OTELİ TÜRKİYE / Yaren UYSAL
15.09.2021 Hatırlayalım. Hatırlayalım. İran devriminden sonra öncelikle İranlılar Türkiye’ye sığındı. Daha sonra Saddam’dan kaçan Iraklılara kucak açıldı. Henüz Suriye’de çıkan iç savaşın izleri silinememişken, şimdi de Afganlar… Öncelikle belirtmek...
Wagner fordert Lösungen
11.08.2021 Rendi-Wagner fordert kluge und kreative Lösungen gegen Corona-Welle Die Infektionszahlen steigen, die vierte Welle rollt an. Für unsere Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ist klar: Es besteht kein Grund zur Panik, aber wir müssen...
İzin yolu çile yolu
11.08.2021 İzin yolu çile yolu olmaya devam ediyor Ana yurda bu yıl Avusturya ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşayan uyruğu farketmeyen gurbetcilerin çileleri sınır kapılarında bundan önceki yılları hiç aratmaksızın devam ediyor. Ana yurda bu...
Koronaya karşı en etkin mücadele hijen, mesafe ve maskedir
11.08.2021 Delta varyantı hakkında neler biliyoruz? Gençlerde neden daha fazla bulaşıcı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantının 124 ülkede görüldüğünü açıkladı. Delta Varyantı önümüzdeki şu günlerde...
Viyana'da aşı otobüsleri hizmette
11.08.2021 Viyana Belediyesi geçtiğimiz haftalarda başlattığı aşı kapmanyasına teşvik amaçlı iki adet aşı otobüsü hizmete koydu. Viyana Belediyesi geçtiğimiz haftalarda başlattığı aşı kapmanyasına teşvik amaçlı iki adet aşı otobüsü hizmete koydu. Viyana...
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren