Sayı | Ausgabe: 211 (21.05.2019)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 18.06.2019


Ahmakların bol olduğu bir toplumda, keçiler Abdurrahman Çelebi oynarmış. Türkiye'de Robin Hood'luğa soyunan zat; ailesini, ahbaplarını, partidaşlarını ekonomik yönden ihya etti. O'na tapan, itaat eden biat toplumu ise makarna ve kömüre talim etti, etmekte... Toplumun büyük bölümü yapılan yolsuzluklara kesinlikle inanmıyor ya da inanmak istemiyor ne yazik ki...
Söğülşlenen para dudak uçuklatacak, kanımızı donduracak kadar büyük... Yıllarca fakir-fukara edebiyati yapan zat, hiç bozuntuya vermeden dürüstlükten dem vuruyor. Dehşet okunaklı bir durum. Tepki yok denecek kadar az. Muhalefet, gerekli tepkiyi veremiyor, vermek istemiyor. Bu da ayrı bir sorun. İki muhalefet partisi, iktidara ara sıra destek vermekten de geri kalmıyorlar.
Böylesi pişkinlik görülmemiştir sanırım. Eski Filipinler diktatörünün karısının ayakkabı kutularında binlerce ayakkabısı vardı. (İnternetten, Imelda Marcos Shoes yazarsanız manzarayı görebilirsiniz) Filipin halkı açlıktan kırılırken, karı-koca lüks içinde yaşıyorlardı. Yıkıldılar...
Ayakkabı kutusu modası Türkiye'de de revaçta. Yalnız bir farkla; Filipinler'de içinde binlerce ayakkabı, Türkiye'de ayakkabı kutuları milyon dolarları barındırıyor. Haramla yapılan bina yı-kı-lır... Ne haramiler, ne tiranlar gördü bu dünya. Sonlarını kendileri hazırladı ne yazik ki.
Hırsızlıkları ayyuka çıkınca sürekli “Allah biliyor, hesabı Allah sorar, Allah şahit, Allah bize yeter” diye ağlıyor, ağlatıyorlar. Duyan da sanacak ki, HIRSIZLIKTAN değil de, İBADETTEN enselendi münâfıklar...(!)
“Esed'in gitmesi an meselesi” derken, Türkiye'de 10 bakan, 300 komutan, 350 emniyet müdürü, 240 milyar dolar gitti. Muhalif sese tahammülleri yok. Herşeyi kılıfına uydurup, halkın gözünün içine baka, baka yalan söylüyorlar.
Ayakkabı kutusunda milyon dolarlar, tırda silahlar... konuşursan, bu işi yapanlar dış mihraklar... Aslanım tüfek! Nasıl da vurdun ölü kargayı? Hiçbir zalim, düşünce ve eylemleri zincire vurmanın yolunu bulamamıştır ne yazik ki... Molla... takken düstü, kel göründü.

*****************************************

DIE GLATZE KOMMT ZUM VORSCHEIN, WENN DIE MÜTZE FÄLLT

In einer Gesellschaft wo Dumme in der Mehrheit sind, spielen die Ziegen Abdurrahman Celebi. Ein Möchtegern Robin Hood belebt seine Familie, seine Kumpels und seine Parteikollegen wirtschaftlich wieder. Seine Anhänger die ihm gehorchen und treu sind hat er durch Nudeln und Kohle bekommen. Ein großer Teil der Gesellschaft will und kann leider nicht glauben, dass es vermehrt zu Amtsmissbräuchen kam.
Da geht es um so viel Geld, dass uns die Lippen aufplatzen und unser Blut erfriert. Es ist eine schlimme Lage und die Reaktion ist so gering, dass man sagen kann, dass es keine gibt. Die Opposition reagiert auch fast nicht darauf und das ist das andere Problem. Die zwei stärksten Oppositionsparteien schrecken auch nicht davor die Regierung zu unterstützen.
Die Frau des früheren philippinischen Diktators hatte tausende Schuhe in ihren Schuhkartons (Suchen sie im Internet nach „Imelda Marcos Shoes“). Das Ehepaar lebte im Luxus als das philippinische Volk verhungerte. Sie wurden gestürzt …
Die Mode mit den Schuhkartons kam jetzt auch in der Türkei an, aber mit einem Unterschied: In den Kartons in den Philippinen waren Schuhe, in der Türkei Millionen von Dollars. Das Gebäude, dass sündig gebaut wurde, wird einstürzen. Die Welt sah schon viele Diebe und Tyrannen. Sie gruben ihre Gräber selber.
Wenn die Diebstähle ans Tageslicht kommen sagen sie dann weinend und zum weinen bringend: „Allah weiß alles, Allah wird sie bestrafen, Allah ist unser Zeuge, Allah reicht uns“
Als es hieß: „Assads Ende ist nur eine Frage der Zeit“ war es das Ende von 10 Ministern, 300 Kommandanten, 350 Polizeichefs und 240 Milliarden Dollar. Für die Meldungen der Opposition gibt es keine Toleranz. Alles wird umgeschrieben und das Volk angelogen.
Millionen von Dollars und Waffen in LKWs... wenn man darüber redet, war alles von draußen. Leider fand bis jetzt kein Peiniger den Weg, Meinungen und Aktionen in Ketten zu legen. Mullah, deine Mütze fiel und deine Glatze kam zum Vorschein.

Çeviri/ Übersetzer: Onur Arslan
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren