Sayı | Ausgabe: 224 (16.06.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 15.7.2020

Ülseratif kolit teşhisi nasıl konulur?Ülseratif kolit teşhisi nasıl konulur?Kolonoskopi 1. Tetkikinde alınan biyopsilerin patolojik değerlendirilmesi ile kesin tanı konulur.2. Kan tetkikleri • Kansızlık: Hb düzeyinin 10.5 g’ın altında olmasıdır, olguların % 35-75’inde mevcuttur.• Trombosit artışı• Sedimantasyon yüksekliği (30 mm/saat’ten fazla)• Albümin düşüklüğü• Potasyum düşüklüğü• Magnezyum düşüklüğü• Alkali fosfataz yüksekliğiÜlseratif kolit hastalığı nasıl sınıflandırılır?Hastalık aktivitesinin şiddeti sıklıkla Montreal (Truelove- Witts kriterleri) sınıflamasına göre yapılmaktadır.• Remisyon (sakin dönem): günde 3-4 defadan az sayıda dışkılama• Hafif şiddette: günde en fazla 4 defa kansız veya kanlı dışkılama• Orta şiddette: günde en 4-6 defa kanlı dışkılama• Şiddetli: günde 6’dan fazla defa kanlı dışkılamaÜlseratif kolit hangi hastalıklar ile karışabilir?• Bağırsak kanseri• Rektum kanseri• İltihabi kolit• Skemik kolit• Radyasyon koliti• Lenfositik kolitÜlseratif koliti olan hastaların diyet yapması gerekir mi?Diyetin etkisi yoktur, ancak ishal yapan gıdalardan kaçınılması önerilir.
Ülseratif kolit ile kalın bağırsak kanseri arasında ilişki var mıdır?Özellikle kalın bağırsağın yaygın olarak ülseratif kolit ile tutulduğu durumlarda, bağırsak kanseri gelişme riski, hastalığın başlangıcından itibaren ilk 8-10 yıl içinde artmaya başlar. Ülseratif kolit hastalığında on yıldan sonra her yıl için bağırsak kanseri riski % 1 oranında artar.
Kalın bağırsak kanserinden korunmak için ne yapılmalıdır?
Uzun süreli iltihabi bağırsak hastalığı olan kişilerde, bağırsak kanseri riskini önlemek amacı ile, düzenli aralıklarla kolonoskopi yapılarak çok sayıda biyopsi alınması önerilir.Ülseratif kolit hastalarında ne zaman ameliyat gerekir? • Fulminan kolit: İlaç tedavisi ile yanıt alınamayan hastalığın aniden alevlenme durumudur. Kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı, kansızlık, nabız artışı (taşikardi), yüksek ateş ve aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon) belirtileri görülür. Olguların % 10'unda bu şekilde ilk tanının konulduğu bilinmektedir. Hasta bu tür bir durumda Gastroenteroloji Uzmanı ve cerrah tarafından 24-48 saat boyunca izlenir ve ilerleme olmaması durumunda ameliyat planlanır.• Toksik megakolon: kalın bağırsağın yaygın ve şiddetli iltihabı varlığında rastlanır ve hastaların sadece % 2.5'inde görülür. Bağırsak çapının sıklıkla 5.5 cm'yi aştığı gözlenir. 24-36 saat içinde bulgularda düzelme olmazsa ameliyat devreye girer. Ameliyat kararında gecikme durumunda % 5-30 arasında hastayı kaybetme (mortalite) riski söz konusudur. Bu hasta grubunda ameliyatsız olarak düzelme sağlansa bile, olguların % 50'sinde bir yıl içinde ameliyat gerektiği saptanmıştır.• Şiddetli kanama: ülseratif kolit hastalarının % 1'inde şiddetli alt sindirim sistemi kanaması gelişir ve bu hastalarda acilen kalın bağırsağın alınması (total kolektomi) gerekir. Acil olarak gerçekleştirilen kalın bağırsak ameliyatlarının % 10'u bu nedenledir. Uygun olan olgularda rektum adı verilen kalın bağırsağın son bölümü yerinde bırakılarak, sadece kalın bağırsağın karın içindeki bölümü alınır ve bu ameliyat ''subtotal kolektomi'' olarak adlandırılır.• Bağırsak delinmesi: ilk ülseratif kolit atağında bağırsak delinmesi olasılığı % 4 iken, sonraki ataklarda bu oran % 10-20 civarına çıkar.• Bağırsak tıkanıklığı: özellikle rektum'da yer alan darlıklarda % 10-35 oranında bağırsak düğümlenmesi gelişebilir.• Uzun dönemdir tedavi edilen fakat giderek artan sıklıkta atak geçiren hastalarda• Kanserleşme riski olan (displazi varlığında) hastalarda• İlaçlara bağlı komplikasyonların gelişiminde

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren