Sayı | Ausgabe: 224 (16.06.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 15.7.2020

28.03.2019

 

Karın ultrasonu, her ne kadar pek çok sağlık sorununu tespit etmek için kullanılsa da, karın aortu anevrizmasının taramasında da kullanılabilir. Karın aortu anevrizması, karnınızın ortasından geçen ve vücudunuzun alt yarısına kan sağlayan karın aortunda güçsüzleşmiş ve şişmiş bir alan oluşmasıdır.
Karın ultrasonu, her ne kadar pek çok sağlık sorununu tespit etmek için kullanılsa da, karın aortu anevrizmasının taramasında da kullanılabilir. Karın aortu anevrizması, karnınızın ortasından geçen ve vücudunuzun alt yarısına kan sağlayan karın aortunda güçsüzleşmiş ve şişmiş bir alan oluşmasıdır.  
Karın ultrasonu böbreklerinizi, karaciğerinizi, safra kesenizi ve pankreasınızı etkileyen diğer hastalıkları tespit etmek için de kullanılabilir.
Hangi Bölgeler, Nasıl İncelenir?
Belirtilen şikayetler içerisinde sindirim sistemiyle ilgili bölgelerin tanılandırılması bir miktar daha güç olmaktadır. Çünkü bu bölgedeki organlar yüksek miktarda hava içerirler. Bu nedenle işin uzmanı tarafından yapılacak inceleme daha da anlam kazanmaktadır.
Karaciğer üzerinden karaciğer kanseri ya da siroz bulgularına bakılır. Karaciğerde yağlanma, kist ya da kitle olup olmadığı araştırılır. Karaciğerde rastlanabilen bulgular, genellikle başka hastalıklarla bağlantılı gelişmektedir. 
Safra kesesindeki taş, çamur ya da iltihap gibi problemlerin tüm batın usg ile görünebilirliği çok yüksektir. Bu problemlerin arasında tümörler de yer alabilir.
Dalağın büyüklüğü ve bu büyümeye neden olabilen durumların araştırılabilmesi aşamasında yine bu görüntüleme yönteminden yararlanılabilmektedir.
Böbreklerde oluşabilecek, taş, kum kist ya da kitlelere bakılır. Kist ya da kitlelerin boyutları ve özellikleri araştırılır. Böbreküstü bezleri üzerinde incelemeler yapılır. 
Tüm batın usg, erkekler için prostat, kadınlar için rahimle yumurtalıkların ayrıntılı olarak incelenebilmesine, yumurtalık kistlerinin ya da kitlelerinin tanılanmasına yardımcı olabilmektedir.
Karın aortu anevrizmasını taramak için kullanılan karın ultrasonu, 65 ila 75 yaşındaki sigara içen ya da eskiden sigara kullanan erkekler için önerilir. Aort anevrizmasını taramak amacıyla karın ultrasonu çekimi, doktorunuz anevrizmadan şüphelenmiyorsa veya sigara içmeyen erkeklere ya da kadınlara önerilmez.
Neden Yapılır?Karın aortu anevrizması riski taşıyorsanız, doktorunuz karın ultrasonu önerebilir. 65 ila 75 yaşında olan ve hayatları boyunca en az 100 sigara içmiş erkeklere bir kez karın aortu ultrason taraması önerilir.
Rutin karın aortu anevrizması taraması, kadınlar için önerilmez. Ayrıca hiç sigara içmemiş erkeklerde aort anevrizması taraması için karın ultrasonunun faydalı olup olmadığı net değildir.
Karın aortu anevrizmasının risk faktörleri şunlardır:• Erkek olmak.• 60 yaşın üzerinde olmak.• Ateroskleroz (damar sertliği) geçmişi, arter duvarlarında kalınlaşma• Ailede karın aortu anevrizması öyküsü• Sigara içmek• Yüksek kan basıncı (sistolik basıncın 140 ila 159 mm/cıva ya da mmHg ve diastolik basıncın 90 ila 99 mmHg olması)

• Diğer arterlerinizden birinde anevrizma olması• Kronik akciğer hastalığı
Diğer olası nedenler:Doktorunuz, karnınızda bulunan, aşağıdaki organlardan birinde sorun olduğunu düşünüyorsa da karın ultrasonu isteyebilir:• Böbrekler• Karaciğer• Safra kesesi• Pankreas• DalakNasıl HazırlanacaksınızKarın ultrasonundan önceki 8 ila 12 saat boyunca bir şey yememeniz gerekir. Midenizde yiyecek ve sıvı, ya da mesanenizde idrar olması ultrason teknisyeninin aortun net bir resmini almasını zorlaştırır. Aç kalmanız gereken bu sürede su içip içemeyeceğinizi ya da ilaç kullanıyorsanız almaya devam edip etmemeniz gerektiğini doktorunuza sorun.Neler Yaşayacaksınız? Ne Bekleyebilirsiniz? İşlemin yapılması:Tipik bir ultrason muayenesi ağrısızdır ve 20 dakika sürer. İşlemin gerçekleştirilmesi için bir hastane önlüğü giymeniz gerekebilir.Karın ultrasonu genellikle özel eğitimli bir teknisyen (sonografi uzmanı) tarafından gerçekleştirilir. Muayene esnasında, muayene yatağına sırt üstü uzanırsınız ve karnınıza az miktarda jel sürülür. Bu jel, teknisyenin aortunuzu görmek için kullandığı trandüser denilen aletle deriniz arasında hava kabarcıkları oluşumunu önlemek için kullanılır. Sonografi uzmanı, trandüseri karnınızın üzerindeki derinize bastırarak bir bölgeden diğerine hareket ettirir.Trandüser, teknisyenin izleyeceği görüntüleri bir bilgisayar ekranına gönderir. Teknisyen anevrizma olup olmadığını anlamak için karın aortundaki kan akışını izler.İşlemin ardından:  Karın ultrasonundan kısa bir süre sonra doktorunuz sizinle sonuçları değerlendirir. Anevrizma saptanmazsa, genellikle doktorunuz ilave bir tarama testi istemez. Eğer anevrizma saptanırsa doktorunuz size tedavi seçeneklerini anlatır.Sonuçlar:Doktorunuz, karın aortu anevrizması olup olmadığını anlamak için ultrason görüntülerinize bakar. Eğer anevrizma varsa aşağıdaki seçeneklerden birini önerir.• Aktif izleme. Eğer anevrizmanın çapı 5 cm’den küçükse, doktorunuz anevrizmanın hemen ameliyat olmanızı gerektirecek kadar ciddi olmadığını düşünebilir. Bu durumda doktorunuz değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için ilave ultrason muayeneleri ya da diğer görüntüleme testleri gerçekleştirerek sağlık durumunuzu her altı ayda bir kontrol edebilir.• Açık cerrahi anevrizma onarımı. Eğer anevrizmanız ameliyat gerekecek kadar ciddiyse, doktorunuz açık cerrahi anevrizma onarımı önerebilir. Bu işlemde doktorunuz, karnınızı açarak, karın aortunda anevrizmanın olduğu bölgeyi çıkarır ve yerine tüp benzeri bir doku yerleştirir.• Endovasküler stent yerleştirilmesi. Bu işlemle karın aortundaki güçsüzleşmiş kısım, açık anevrizma onarımında kullanılana benzer bir dokuyla güçlendirir. Cerrah, dokuyu karnınızı açmak yerine kateter denilen ince bir tüp kullanılarak yerleştirir. Bu doku aortunuzun patlamasını önlemek için aorttaki güçsüzleşmiş kısmı destekler.  Endovasküler cerrahinin, açık anevrizma ameliyatınkilere kıyasla uzun vadede sonuçları ve faydaları halen bilinmiyor. Ancak endovasküler stent yerleştirilen kişilerde işlem esnasında komplikasyon ortaya çıkma ihtimali, açık anevrizma onarımı olan kişilere kıyasla daha azdır.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren