Sayı | Ausgabe: 224 (16.06.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 15.7.2020


Kalın barsak, ince barsaktan sonraki barsak bölümüdür. İnce barsak, alınan besinlerin sindirildiği ve emildiği barsak kısmıdır. İnce barsakta emilmeyen posalı gıda, kalın barsakta depolanır. İçindeki suyun büyük bir kısmı burada emilir. Böylece katılaşan feçes, kalın barsağın hareketleri ile barsağın son bölümü olan rektuma gelir ve anüsten dışarı atılır. Ülseratif Kolit bir kalın barsak (kolon) hastalığıdır. Nedeni bilinmeyen bir hastalıktır.  Barsaklarda iltahaplanmaya yol açan diğer bir hastalık olan Crohn bütün sindirim sistemini tutarken, Ülseratif Kolit yalnızca kalın barsakları tutar. Ülseratif kolit, kalın barsakların iç yüzeyini döşeyen bölümün iltihaplanması ile seyreden bir hastalıktır. Genelde genç erişkin ve orta yaş grubunda görülür. Uzun yıllar süren olgularda kanserleşme riski taşır. Rektal kanama, mukuslu akıntı, kramp taryında karın ağrısı ishal, zayıflama halsizlik ve ateş genel belirtileridir. Kişiden kişiye bulaşmaz. Anne veya babası sağlıklı olan çocuklara göre ülseratif koliti olan ebeveyni olan çocuklarda iltihabi barsak hastalığı gelişme riski daha fazladır. Ülseratif kolit nasıl teşhis edilir? Hastanın hikayesinde kalın barsaktan olan kanama ile birlikte olan ishal (kabız da olabilir) ve karın ağrısı ülseratif kolit olabileceği şüphesini doğurur. Yapılan dışkı ve kan tetkikleri ile barsak enfeksiyonu olmadığı anlaşıldıktan sonra teşhisi kesinleştirmek için koloskopi yapılması gereklidir. Koloskopla makattan girilerek bütün kalın barsağın iç yüzeyi gözle görülerek incelenir. Hastalığa özel bulgular saptanır. Hastalığın şiddet derecesi ve barsaktaki yaygınlığı belirlenir. Kolonoskopi sırasında barsak mukazasından alınan bir parçanın (biyopsi) mikroskop altında incelenmesi ile teşhis kesinleştirilir. Ülseratif kolit; kronik, süregen bir hastalıktır. Yıllarca devam eder.
Bu hastalığın yol açtığı sorunların başında ülserlerin neden olduğu kanama gelir. Bağırsakta fistül dediğimiz yarıklar zamanla ortaya çıkabilir. Bu problemin ilaçla düzeltilmesi zordur. Cerrahi tedavi tercih edilir. Ülseratif kolitin yol açtığı en tehlikeli sorunlardan birisi de toksik megakolondur. Yani bağırsaklar herhangi bir tıkanma olmadan genişlemiştir. Acil tedavi gerektiren bir durumdur. Ülseratif kolitte kalın bağırsak kanseri gelişme riski sağlıklı bireylere göre daha yüksektir. Bağırsak bölgesinin tutulan kısmı ne kadar fazla ve hastalığı süresi ne kadar uzunsa risk de o kadar fazladır. Bu yüzden hastalık ortaya çıktıktan 8-10 yıl sonra hastalara yılda bir kere kolonoskopik muayene yapılmalıdır.
Tedavi ile hastanın şikayetleri ve barsaktaki hastalık hali düzelir. Ancak zaman zaman tekrarlamalar gösterir. Hastanın ilaçlarını doktor kontrolünde sürekli kullanması gerekir. Tedavide ağız yolu ile verilen haplar veya makatdan barsak içine uygulanan lavman ve fitil şeklinde ilaçlar kullanılır. Ancak hastalığı tamamiyle yok eden bir tedavi yoktur. Özellikle tedavinin kısa sürede kesilmesiyle hastalık yeniden alevlenir. Bu nedenle tedavinin uzun süre (hayat boyu) olması gerekir. Bu şekılde hastalığın yeniden aktivasyonu önlenmiş olur. Yine de tedavi altında dahi, hastaların az bir kısmında hastalığın alevlenmesi olasıdır. Hastalığın tamamen ortadan kalkması, ancak hasta barsağın ameliyatla çıkarılması ile mümkün olur. Özellikle bu hastalığa tutulan insanlara başta aileleri olmak üzere psikolojik destek şarttır. Bir insan şayet günde 7 ile 10 kere büyük abdesti için tuvalete gitmesi bütün iş hayatını etkiler. Bu hastalığın aktif halinin uzun sürmesi hastaların işleini yapamamasına ve işlerini kaybetmesine yol açar.
Sevgilerimle.
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren