Sayı | Ausgabe: 272, 12.06.2024 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 10.07.2024

13.12.2022

Ne yazıkki günümüzde kadına yönelik şiddet artmaktadır. Şiddete götüren sebepler ne olursa olsun kabul edilmemesi ve engellenmesi gerekmektedir.
Şiddetin her türünün öğrenilmiş bir davranış biçimi olduğunu biliyor muydunuz? Hepimizin içinde yatan öfke ve sinir duygusu var. Ancak bunun şiddete dönüşmesi için önceden şiddete maruz bırakılmış ya da şiddetie tanık olunmuş olması gerekir. Kadına şiddet konusu da genelde böyledir. Görmek ve şahit olmak yeterlidir öğrenmek için. Çocukluğunda şiddete maruz kalmış ya da babası annesine, abisi kız kardeşine şiddet uygulayan bireylerin kadınlara şiddet uygulama ihtimali artmaktadır. Kadına yönelik şiddet her toplumda, her kültürde, her eğitim düzeyinde, her gelir düzeyinde vardır. Kadına şiddet uygulama eğiliminin en büyük sebeplerinden birisi yetiştirme biçimidir. „Erkek ne derse o yapılcak, kadınlar erkeklerin her dediğini yapmak zorunda ve erkeklere hizmet etmek için vardır“ gibi düşüncelerin baskın olduğu aile yapısından gelmek büyük bi etken ve risktir. İstedikleri her şeyi yaptırabilme hakkına sahip oldukları düşüncesine giren erkekler psikolojik ve fiziksel şiddeti normalleştirebilirler.
Bu kabul edilemez davranışın altında yatan nedenleri ise şöyle sıralayabiliriz:
Manipülasyon:Başkalarını kontrol etmek ve isteneni almak için şiddete başvuran kesim oldukça fazladır.Uğradıkları manipülasyola beraber zihinleri karışan kadınlar ne yapçağını bilmediği için yaşadıkları şiddet sona ersin diye karşıdakinin istediklerini gerçekleştirebilirler. Şiddet uygulayan kişiler de davranışlarının sonucunda istediklerini elde ettikleri için şiddet davranışını sürdürmeye devam ederler. Şiddete maruz kalan kişiler de sıkça manipülasyon uğradığı görülmektedir. Davranışın dışında fiziksel şiddet uygulanacağına dair sözel tehditlerin de psikolojik şiddet olarak sıkça kullanılır. Tehditlerden korkan bireyler ne yapacaklarını bilemeden karşıdakinin istediklerini yerine getirmek zorunda kalırlar.
Alkol tüketimi ve psikolojik rahatsızlıklar:Bazı psikolojik rahatsızlıklar ve alkol tüketimi kişinin şiddet uygulama dürtülerini daha aktif bir hale getirebiliyor. Bu faktörler genelde diğer faktörlerin de etkisiyle oluşan sebeplerden birisidir. Her alkol tüketenin ya da her psikolojik rahatsızlığa sahip olan kişinin şiddete meyilli olduğunu söyleyemeyiz. Ama tetiklemesi için yeterlidir. Fakat kadına şiddet konusunda başkalarından görerek öğrenilmiş davranış olması ya da yetiştirilme biçimi gibi sebeplerle birleşince durum değişebiliyor. Benzer şekilde psikolojik rahatsızlığı olan bireyler de iç güdüsel davranışlara eğilimli oldukları için düşünmeden öğrendikleri şiddeti uygulayabiliyorlar.
Kadına yönelik şiddetin etkileri ve sonuçları:• Fiziksel: Yaralanmalar, cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar, düşük, baş ve karın ağrısı, ilaç-alkol bağımlılığı, mide rahatsızlıkları.• Ruhsal-zihinsel: Anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, uyku bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu …• Ölümcül: İntihar ve cinayet.
Son durum ve yapılabilecekler:• Erkeklerin çoğu argo konuşmayı ve küfretmeyi normal olarak kabul ediyor. Şiddet “erkekliğin göstergesi” gibi görülüyor. Bu yanlıştır, buna izin vermeyin.• Kadına yönelik şiddet yaşamımızın ne yazıkki bir gerçeğidir ve hem aile bireylerini, hem çocukları, hem de toplumu önemli ve büyük ölçüde etkiler. Aile eğitim, ekonomik, hukuksal yönlerden güçlendirilmeli ve korunmalıdır. Bunun için aile danışmanları, psikologlar, sosyal çalışmacılar yardımcı olabilir.• Kültürümüz kadına yönelik şiddeti tolere ediyor. Kadınların bir bölümü şiddet görmeyi hak ettiğini, erkeklerin bir bölümü şiddet uygulamayı hak olarak görüyor. Kültürel değerlerimizin bu yönde yozlaşmasını önlemeye yönelik girişimlerde bulunulmalıdır.
Şiddet hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Şiddet hiçbir şekilde bir sevginin veya değer vermenin kanıtı değildir. Şiddet hiçbir şekilde sevginin dili değildir.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren