Sayı | Ausgabe: 214 (14.08.2019)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 17.09.2019

Zeliha KARADEMİR, BA

zeliha1

14.08.2019

Günümüzün en yaygın psikolojik sorunlarından biri olan depresyon yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülmektedir. Çocuklarda depresyon bebeklik döneminde başlayabilen ve zamanında müdahale edilmediği takdirde ergenlik döneminde ağırlaşan kronik bir psikolojik sorundur. Günümüzün en yaygın psikolojik sorunlarından biri olan depresyon yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülmektedir. Çocuklarda depresyon bebeklik döneminde başlayabilen ve zamanında müdahale edilmediği takdirde ergenlik döneminde ağırlaşan kronik bir psikolojik sorundur. 
Psikolojik olarak gözlemlendiğinde bebeğin 0-18 ayları içerisinde bulunduğu dönemde anne ile kurduğu güçlü bağ sağlıklı bir psikoloji için atılan ilk adımlardır. Bebeğin ihtiyaçlarının giderilmesi, fiziksel temas ve yakınlık, ilgi ve şefkat görmesi anne ile bağını güçlendiren en önemli faktörlerdir. Bunun yanı sıra isteklerinin zamanında yapılması, acıktığında doyurulması ve altının temizlenmesi bu bağı güçlendirir. Bu ihtiyaçların karşılanmaması çocuk ile anne arasında güvensiz bir bağ oluşturur. Bu durum çocuğun ilerleyen yıllarda kendini mutsuz, değersiz ve yetersiz hissetmesine neden olur ve depresyonun ilk belirtileri kendini gösterir.
Yapılan araştırmalara göre biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler de depresyonun oluşumunda önemli rol oynar. Depresyonun tek bir nedeni yoktur ve farklı sebeplerden dolayı yaşanabilir. Annenin hamilelik dönemi içerisindeki ruh hali çocukluk depresyonunda önemli bir rol oynar. Ailedeki ebeveynlerin birinde depresyon olması çocuklarda da depresyon görülme riskini arttırır. Sevilen birinin kaybı, olumsuz yaşam olayları, kazalar ve travmalar, cinsel istismar, duygusal taciz, mobbing, sosyal açıdan destek eksikliği, aile ilişkilerinde fiziksel ve psikolojik şiddet ve iletişim sorunları, ebeveynler arası çatışma ve boşanma, kendini ifade edememe çocukluk depresyonunun oluşumuna neden olabilmektedir. 
Çocukluk depresyonunun belirtileri nelerdir?
Her çocukta farklı depresyon belirtileri gözlemlenmektedir. En çok tespit edilen durumlar çocuğun sosyal çevresinden, ailesinden ve yakın arkadaşlarından uzaklaşmasıdır. Bu durumda çocuklar yalnız kalmayı tercih ederler. Bir diğer depresyon belirtisi çocuğun davranışlarındaki değişimdir. Uyku sorunları, devamlı uyuma isteği ya da uyumama durumu tespit edilir. Çok sık ağlama durumu ile birlikte alınganlık oluşur. Karar vermede zorluk yaşayan çocuk uzun süre düşünür. Huzursuzluk yaşayan çocuk kilo kaybı yaşar ya da çok kilo alır. Hoşlanılan şeylerin yapılmaması bir diğer depresyon belirtisidir. Depresyon teşhisi konmuş çocuklarda disiplinin oturmayışı, çocuğun göz teması kurmaması ve tembellik gözlemlenir. Sessizlik ve içe kapanıklık, gelecek ile ilgili karamsarlık, kolay sinirlenme ve kendine kızma, çabuk yorulma ve can sıkıntısı diğer önemli belirtilerdir. 
Çocukluk depresyonu nasıl tedavi edilmelidir?
Çocukluk depresyonu teşhisi ve tedavisi için mutlaka bir uzman ile birlikte çalışılması öneriliyor. Bu durumda uzman, depresyon derecesine göre terapi ile birlikte ilaç tedavisi uygulayabilir. Tedavi planı ve süreci ebeveynlerin katılımı ile birlikte hızlandırılabilir. Psikolog gerekli bulunduğunda çocuğu bir Psikiyatriste yönlendirebilir ve Psikoterapi ile tedavi devam eder. 
Özel hayatta ebeveyn olarak çocuk desteklenmelidir. Bunun yanı sıra sınıf öğretmeni de çocuğun depresyon tedavisi hakkında bilgilendirmeli ve aile ile birlikte tedavi planına göre çalışmalıdır. 
Tedavi olmayan çocuk akademik, sosyal, psikolojik ve fiziksel açıdan olumsuz etkilenecektir. Unutmamak gerekir ki çocukluk döneminde çözülmeyen sorunlar ergenlik döneminde ağırlaşır.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren