Sayı | Ausgabe: 229 (12.11.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 15.12.2020

Zeliha KARADEMİR, BA

zeliha1

12.11.2020

Bireylerin kişilik gelişimi erken çocukluk döneminde başlar ve 0-6 yaş aralığında gelişir. Bu süre içerisinde ilk rol model olarak alınan anne-baba davranışları çocuğun güven duygusunu, sağlıklı ilişki kurabilme becerisini, olumlu ya da olumsuz davranışlar sergilemesini, karakterini ve hayatını etkiler. Bireylerin kişilik gelişimi erken çocukluk döneminde başlar ve 0-6 yaş aralığında gelişir. Bu süre içerisinde ilk rol model olarak alınan anne-baba davranışları çocuğun güven duygusunu, sağlıklı ilişki kurabilme becerisini, olumlu ya da olumsuz davranışlar sergilemesini, karakterini ve hayatını etkiler. 
Psikolojik ve sosyolojik olarak değerlendirildiğinde bireylerin ebeveynlerinin yaşam kültürüne, yaşam tarzına ve dünya görüşüne sahip oldukları kabul görmüştür. Buna göre ebeveyn olarak sergileyeceğimiz davranışlar ve fikirlerimiz çocuğumuza aktarılacaktır ve çocuğumuzun yaşamının gerçeği olacaktır. Çocuğumuzun hayatını kolaylaştırmak, yetişkinlik döneminde sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için yardımcı olmak ve psikolojik gelişiminde desteklemek olumlu davranışlar ile mümkündür. Olumlu aile davranışları çocukların duygusal, psikososyal ve bilişsel gelişimini destekler. 
Olumlu aile davranışlarının önceliğini nezaket kuralları içinde konuşan ebeveynler alır. Nezaket kuralları içerisinde konuşan ebeveynlerin çocukları dinlemeyi ve anlamayı öğrenir. Dinlemek ve anlamak kendini ifade edebilmek, farklı olan fikri kabul etmek ve saygı göstermek için oldukça önemlidir. Olumsuz aile davranışları gösteren ebeveynlerin çocukları ise sağlıklı iletişim kuramadıkları için arkadaş ilişkilerini yürütebilme açısından zorluklar yaşamaktadır. İletişim ve ilişkilerde yaşanan olumsuz davranışlar ise psikolojik sorunları beraberinde getirir. 
Bireylerin kişilik gelişimini desteklemek için önemli olan diğer olumlu aile davranışı ise mutlu bir anne ve babadır. Mutlu bir anne ve mutlu bir baba farkında olmadan çocuğun psikolojik gelişimini etkiler. Mutlu ebeveyne sahip olan çocuklar daha mutlu bir yaşam sürerken mutsuz ve psikolojik sorunları olan ailenin çocukları mutsuz olur ve psikolojik sorunlar yaşarlar. Mutlu olmak iyi hissettirdiği gibi sevgiyi ve saygıyı da beraberinde getirir. Sevgi dolu çocuklar sahip oldukları bu sevgiyi diğer insanlara, hayvanlara ve yaşama gösterir. 
Olumlu aile davranışlarını etkileyen bir diğer faktör ise dinlemektir. Dinlemek, yargılamamak, saygı göstermek ve anlayışlı olmaktır. Dinlemek, çocuğunuzun sizinle sorunlarını paylaşabilmesi ve kendi kişiliğinden, sahip olduğu korkularından ve endişelerinden utanmaması demektir. Aile içerisinde birbirini dinlemek ve anlayış göstermek çocuğun kendi yaşamını sevmesini sağlayacaktır. Öyle ki dinlenilmeyen çocuklar kendini diğer insanlara ifade etmeye çalışacakları gibi arzuladıkları sevgiyi ve saygıyı ailenin dışında arayacaklardır. Sözel iletişim kanallarının açık olması çocuğa insan olarak saygı göstermektir.
Özgüveni yüksek, görev ve sorumluluklarının bilincinde bir birey olabilmek için de olumlu aile davranışları belirleyici bir rol oynamaktadır. Verilen sözleri tutmak çocuğun güven duygusunu olumlu anlamda etkiler. Çocuğun yaşına uygun görevler vermek ise sorumluluk almayı destekler. Buna ek olarak birlikte plan yapmak, fikir almak, tebrik ve teşekkür etmek de özgüveni destekleyecektir. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan bir çocuk doğaya, evrene, diğer insanlara ve hayvanlara karşı duyarlı bir birey olur.  
Olumlu aile davranışları bir araya getirildiğinde örnek olarak demokratik anne baba tutumunun çocuklar için en ideal tutum olduğu gözlemlenmiştir. Demokratik ailenin verdiği güven, sıcaklık ve sevginin yanında uyguladığı disiplin çocuklara kuralları ve görevleri öğreteceği gibi aile içerisinde çocuğun varlığının değerini ve çocuğa duyulan sevgiyi gösterir. Demokratik ailenin sıcaklığı ve disiplini çocuğu sorumluluk sahibi ve sevgi dolu bir birey yapar. Çocuğun psikolojik gelişimini olumlu tutum ve davranışlarla desteklemek başarılı ve mutlu bir yaşamı beraberinde getirecektir.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren