Sayı | Ausgabe: 227 (16.09.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 14.10.2020

Zeliha KARADEMİR, BA

zeliha1

16.09.2020

Eylül ayının gelmesi ile birlikte 2020/2021 eğitim ve öğretim yılı başlamış bulunmakta. Corona virüsü sebebiyle aylarca süren uzaktan eğitim ile evden online dersler ve ödevlerin öğrencilerin okul hayatını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Ardından gelen yaz tatili ile birlikte uzun bir süre daha evde geçirilen vakit de gözlemlendiğinde başlayan eğitim hayatının kimi öğrenci üzerinde baskı, stres, korku ve endişe yarattığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı başarılı bir eğitim yılı için ailelere ve öğrencilere verilecek öneriler motivasyonu yükselteceği gibi yeni eğitim hayatında da başarıyı sağlayacaktır. Eylül ayının gelmesi ile birlikte 2020/2021 eğitim ve öğretim yılı başlamış bulunmakta. Corona virüsü sebebiyle aylarca süren uzaktan eğitim ile evden online dersler ve ödevlerin öğrencilerin okul hayatını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Ardından gelen yaz tatili ile birlikte uzun bir süre daha evde geçirilen vakit de gözlemlendiğinde başlayan eğitim hayatının kimi öğrenci üzerinde baskı, stres, korku ve endişe yarattığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı başarılı bir eğitim yılı için ailelere ve öğrencilere verilecek öneriler motivasyonu yükselteceği gibi yeni eğitim hayatında da başarıyı sağlayacaktır. 
İlk önerim başarılı bir eğitim hayatı ve kaliteli boş vakit için öğrencilerin bir plan ve sistem hazırlamalarıdır. Burada ebeveynler de çocuklarına destek olabilir ve birlikte okul sonrası çalışılacak ders saatlerini ve öğrencinin geçireceği boş vakti oluşturabilirler. İlk olarak her günün ders programına bakılmalı ve kalan boş vakte göre ders ve oyun saati oluşturulmalıdır. Bu durumda çocuk okul sonrası belirli bir süre derse konsantre olduktan sonra gelecek olan boş ve eğlenceli vakti bir ödül olarak görecektir. Böylece halledilmesi gereken ödev ve çalışılması gereken konular daha büyük bir motivasyonla yapılacaktır. 
Diğer önerim çocukların ders sonrası geçirecek olduğu boş vaktin değerli ve eğlenceli planlanmasıdır. Öğrenci ile ebeveyn birlikte boş vakti çocuğun isteklerine göre oluşturabilir. Oyun saati ev içerisinde de gerçekleştirebilir fakat unutulmaması gerekir ki doğada geçirilen vakit bilişsel, psikolojik ve sağlık açısından daha faydalıdır. 
Bir diğer önerim eğer mümkünse ebeveynlerin çocuğun sınıf arkadaşları ve öğretmeni ile iyi bir bağ kurmasıdır. Bilgi aksamlarına ve veli toplantılarına düzenli olarak katılmak, sınıf içerisinde yapılan etkinliklerde yer almak ve doğada gerçeklesen gezilerde de vakit bulunduğunda ebeveyn olarak bulunmak bu bağı olumlu yönde etkileyecektir. Bu durumda çocuk kendini öğretmenine ve sınıf arkadaşlarına daha yakın hissedeceği gibi severek de okula gidecektir. 
Dördüncü önerim okul alışverişinin çocuk ile birlikte yapılmasıdır. Buradaki en önemli faktör çocuğun kendi tercih ettiği not defterlerin, kalemlerin ve kitapların çocuk üzerinde olumlu yönde yapacak olduğu psikolojik etkidir. Ebeveyn olarak çocuğun ders çalışacağı defteri kendinin seçmesi çocuğun motivasyonunu yükseltecektir. Bir anlaşma yaparak ebeveyn olarak ders kitabının belirli aralarda gözlemleneceği fikri de çocuğun özenle, temiz ve titiz çalışacağını destekler. 
Bir diğer önemli önerim ise çocuğun mutlaka kendine ayıracağı vakittir. Bu vakit yukarıda anlatılan aktivite gibi düşünülmemelidir. Çocuğunuz yalnız kalmak istediğinde yalnız kalmalı ya da sadece odasında vakit geçirmek istediğinde mutlaka bu isteğini gerçekleştirmelidir. Unutulmaması gerekir ki her çocuk aynı değildir ve istekler değişebilir. Çocuk hem öğrenci hem de değerli bir birey olarak diğer arkadaşlarıyla kıyaslanmamalı ve psikolojik olarak üzerinde baskı kurulmamalıdır. 
Son önerim ebeveyn olarak çocuğun derslerine belirli sebeplerden dolayı destek verilemiyorsa öğrencinin mutlaka diğer destekler almasıdır. Etüt, ders grupları ya da okul sonrası okul içerisinde verilen özel dersler öğrenciye destek olacaktır. Bunun için fırsatlar araştırılmalı, okul ve öğretmen ile birlikte konuşulmalıdır.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren