Sayı | Ausgabe: 216 (15.10.2019)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 12.11.2019


İnsanlar daha doğrusu bir ülkeyi yönetmek için hangi şekilde olursa olsun iktidara gelenler tarihten ders çıkarabilselerdi tarih tekerrür etmezdi.
İnsanlık tarihinde baskı rejimlerine karşı sürekli bir baş kaldırma olmuş ve hakimiyetleri veya iktidarları bitmeyecek havasına kapılan bazı yöneticilerin veya hükümdarların sonları hüsranla sonuçlanmıştır.
Benim bildiğim kadarı ile osmanlı ve cumhuriyet tarihinde ilk defa ülke genelinde her hangi bir örgüte veya siysi idolojiye bağlı olmadan bir halk ayaklanması oluyor. Ayaklanmanın en güzel tarafı pasif direniş şeklinde olması ve takriben 75% civarinda genç kesim tarafından başlatılması.
Baskı tutmadı.
Tek tip insan yaratma tutmadı.
Yasaklar tutmadı.
Toplumu dönüştürme tutmadı.
Halka rağmen sözde halkcılık tutmadı.
Ötekileştirme tutmadı.
Din üzerinden insanları tanımlama tutmadı.
İnsanların inançlarını istismar etme tutmadı.
Kendisi gibi düşünmeyenleri çapulculaştırma tutmadı.
Halkı uyutma tutmadı.
Baş örtüsü ve inançlar üzerinden insanları bir birine düşürme tutmadı ve en nihayetinde iktidardaki AKP'de tutmayacak.
Bunca tepkiye ve halkı karşı çıkışa rağmen iktidarda kalmaya uğraşmak bir acizlikten başka şekilde tarif edilemez.
Son yaşanan ve dünya medyasında yankı bulan pasif direniş ve bu direnişe karşı orantısız polis şiddeti artık Türkiye'de hiç bir şeyin eskisi olamıyacağını gösterdi. Türkiye'nin genç halkı olağan üstü bir medeni cesaret örneği sergiledi ve her türlü özgürlüğü kısıtlamaya yönelmiş bir hükümete dur dedi. Bu dur deyiş sadece AKP'ye değil tüm siyasi kadrolara geçerli. Artık, siyasi iktidar, hangi partiden olursa olsun, insanları istediği gibi biçimlenderemiyecek ve özgürlüklerini kısıtlamaya gidemiyecek, yoksa halktan okkalı bir şamar yer.
Geçen gün Başbakan yurt dışında yaşayan kendi Türklere omurgaları olmaların ve koyun gibi uslu olmamalarını önerdi. Aynı Başbakan Türkeye'de omurgalı olduğunu ve güdülecek koyun olmadığını barışcı bir direnişle gösteren halka orantısız güç kullandırarak şiddet uyguluyor.
Son dönemlerde Başbakan ve hükümet üyeleri gaf üzerine gaf yaptılar ve bir çok yalanları anında tespit edildi.
Halk ayaklanmasında mizahın öne çıkması gençlerin ne kadar ufuklarının geniş ve yaratıcı olduklarını gösterdi. Son eylem şekli "DURMAK" ! AKP iktidarı bu protesto şekline şaşırıp kalmıştır şimdi ve nasil tepki vereceğini kara kara düşünyordur. Ancak "DURANLAR" hiç bir şeyi ihlal etmiyorlar. Durarak bazı şeyler durdurulacak ve buna kimse engel olamayacak.
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren