Sayı | Ausgabe: 224 (16.06.2020)
Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 15.7.2020Aktüel Avrupa (Haber) kurulduğu ilk günden bu yana aralıksız yazı yazıyorum... Beni tanıyanlar bilir bu köşeden yazdıklarımın çoğu sporla ilgilidir; çünkü özel ve yazı yaşamımın %75'i sporla ilgili olduğu için bilgi, kültür ve tecrübe edinimlerimde o doğrultuda.
30 yıldır değişik gazete ve dergilere yazıyorum; yabancı olduğum ve bilgi edinimlerimin yetersizliğini düşündüğüm konulara girmem... Çünkü benim felsefemde yazı yazmak "sadece" bir şeyler karalamak değildir... Yazı yazarken işin bilgisini, etiğini ve olması gerektiği yolu takip ederim... Zaten doğrusu öyledir; köşelerde yer alanlar okurlarına farklı ve ilginç olduğu kadar bilgi yönüyle "de" farklı ve doğru şeyleri verebilmelidir!
Yazı yazan herkese saygım var, ama ne yazık ki bazıları konuları gerçeği ile değil, hayal ettiği düşüncesiyle görüyor ve değerlendiriyor... Geçtiğimiz günlerde Aktüel Haber de yazan köşe komşum bir bayan " Kadınlar erkeklerin tarlası mıdır?" başlığı altında herkese verip veriştirmiş... "Kadına şiddete ve tecavüze hayır" bölümüne aynen katılıyorum... Ama bunun önlenmesi için sadece koruma ve yasal önlemler yeterli midir? İkili ilişkilerde kaybolmak üzere olan sevgi ve saygının bu oluşumda rolü nedir?.. Bu tür olaylarda eğitim, kültür, saygı ve sevginin etkisi "pardon" eksikliği ne kadardır?
"Kadınlar erkeklerin tarlası mıdır" diye başlayan yazıda, köşe komşum, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 223. ayetinde geçen "Kadınlar sizin tarlalarınızdır" mailini kendince değerlendirmiş... Ama değerlendirme eksik bilgilerle yapılmış ve dolayısıyla okurlarına doğru bilgiyi de aktaramamış... Eğer o ayete doğru maille "bakamazsanız" kadının tarla olduğu kanaati oluşur... Oysa orada anlam ve içerik tamamen farklıdır.
Lisan'ül Arab ve Müfredat benzeri lügatlerde; tarla olarak çevrilen "hars" kelimesinin kültür anlamına  geldiği yazılıdır... Arap dilbilimcileri semantolojide Hars/ Kültürlü manasında açıklar... Herkes çok iyi bilir ki Ayetler Türkçeye çevrilirken bir çok anlamlardan çevirmenler birini seçer, bu seçimlerdeki kelimeler bazen konunun ana ruhuna uymayabilir veya ters düşer.
Her ne ise bu konu çok uzun ve detaylı, hepsini burada yazma imkanım yok,  merak edenler Hakkı Yılmaz'ın "Tebyin'ül Kur'an" adlı eserini okuyabilir... Hakkı Yılmaz o döneme ait yaptığı tahlilde; çöl toplumu nezdinde "tarla kavramının" ürün, emek kavramı manalarında olduğunu vurgular.
Ve konuyla ilgili son cümlelerimde Eren Erdem'in bir kitabından... "Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır" mealine çevrilen Bakara 223. ayette geçen "siz" vurgusu erkekleri işaret etmez... Oradaki siz, bir cinsel topluluğu işaret etmemektedir... Siz'den kasıt bütün toplumdur, ilgili ayet; metni okuyan kadına da seslenmektedir... O "siz'in" içinde kadınlarda vardır... Öyleyse anlam "Kadınlar erkeklerin tarlasıdır" değil, doğru çeviri "Kadınlar toplumun kültürü ve yeşerdiği yerdir."
Sonuç olarak... Köşe yazarlığı sıradan bir iş değildir, bilgidir, disiplindir, ciddiyettir... Eğer köşe yazarları yeterli bilgi, kültür ve etik değerlerin donanımına sahip değilse konuların içeriği de doğal olarak ucuzlar!.. Köşe yazarları, yaşadığımız dünyayı anlama ve bilgilenme ihtiyacımızın giderilmesine yardımcı olmalıdır... Köşe yazarları, uzman oldukları konularda yazdıklarıyla danışma ihtiyaçlarımızı gidermelidirler... Ama maalesef günümüzde bilgisiz, donanımsız, küfür ve hakaretle şişkin egolarını tatmin eden köşe yazarları her gün biraz daha çoğalmakta!..
Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren