Sayı | Ausgabe: 259, 10.05.2023 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 07.06.2023

15.06.2021

“Büyük liderleri farklı kılan, onların kişisel liderlik yetkinlikleridir.” D. Goleman

Liderliğin değişik katmanları vardır. Nasıl daha iyi bir lider olunacağına dair tavsiyeler sunan on binlerce kitap var. Ancak, psikolog Daniel Goleman “Duygusal Zeka” adli kitabında da belirttiği gibi, "Büyük liderleri farklı kılan, onların üstün kişisel liderlik becerileridir." Liderlik, diğerlerini nasıl etkileyebileceğimize yönelirken, kişisel liderlik kendimizi gözlemlememizi ve yönetmemizle ilgilidir. Kişisel liderlik bir nevi olgun yetişkin olmaktır. Olgun yetişkin durumuna geldiğimizde tüm eylem ve davranışlarımızın sorumluluğunu alırız.  Kişisel liderlik, öz-farkındalık, kendini bilmek, kendine karşı dürüstlük ve öz disiplin gibi nitelikler gerektirir. Kendi kendine liderlikte Öz’ün neyi temsil ettiğini iyi anlamak gerekir. Bu bağlamda, Öz gerçek benliğimizdir. Bu benlik, olgun bir yetişkin olmak, geliştirmek veya bütünleştirmek istediğimiz tüm niteliklere zaten sahiptir. Psikolog Jay Earley öz-benliği şöyle tanımlar: ‘Benliğinizdeyken, derin bir şefkatten gelirsiniz, başkalarına, kendinize ve parçalarınıza karşı sevecen ve şefkatli olmanızı sağlar. Benlik güneş gibidir - sadece parlar."Kişisel liderlik yetkinliklerini geliştirmek için günlük uygulama ve dikkat gerektiren çaba gerektirir. Öz-farkındalık, duygu regülasyonu, iç motivasyon, empati, sosyal beceriler ve duygusal zeka yetkinliklerini anlayıp geliştirmek önemlidir. Belirsizliğin yoğun olarak yaşadığımız pandemi dönemi bizlere bir birey olarak dayanıklı, kararlı ve esnek olmamız gerektiğini gösterdi. Bu yetkinlikleri geliştirmek ve farkındalıkla uygulamak için kişisel liderlik yetkinliklerimizi geliştirmemiz gerekir. Kişisel liderlik, kendini tanımakla, kendini bilmekle başlar. Bu nedenle, kadim toplumlar, felsefe ve dinler insan oğlunu kendini tanımaya davet etmiştir hep. Kendimizi tanıdığımız kadar başkalarını tanıyabilir, farkındalıklı ve bilinçli kararlar alabilir ve tüm eylem ve davranışlarımızın sorumluluğunu alabiliriz.  Kişisel liderlik becerilerini geliştirmek için önce olana merakla yaklaşmak, ön yargılarımızdan, koşullu programlarımızdan, bizim için artık faydalı olmayan inanç ve oluşturmuş olduğumuz sahte benliklerimizden sıyrılmak önemlidir. Merak kendi gerçek benliğimizi bulmamıza yardımcı olur. Üzerimize yüklemiş olduğumuz bu sahte benliklerden sıyrılmak için öncelikle kendimize karşı dürüst olmamız, kendimizi gözlemlememiz ve ön yargı filtrelerinden arınmış motivasyonumuza ulaşmayı gerektirir.  Düşünce, duygu, davranış ve eylemlerimizin sorumluluğunu almak, hesap verebilir olmayı gerektirir. Bu sorumluluk olmaksızın gelişim sağlanamaz. Mental ve duygusal durumumuzu yönetebilmek öz-disiplini gerektirir. Alçak gönüllülük kişisel liderlik yetkinliklerindendir. Duygusal zeka yetkinliklerimizi geliştirdikçe, gerilimlerimiz, iç çatışmalarımız ve belirsizliklerimiz hakkında bilinçli oluruz. Karanlık yönlerimizle yüzleşmemiz ise cesaret gerektirir. Uzun vadeli ve sağlıklı gelişim için öz-şefkat gerektirir.  Kendimize karşı şefkatli olduğumuzda, kendimizi anlayabilir, kabul edebilir ve kendimize karşı nazik olabiliriz. Öz-liderlik, agresif veya pasif olmak değil, onun yerine iddialı olmayı, bizim için önemli olanın aşırıya gitmeden içten gelen inançla arkasında durabilmeyi gerektirir.Gelişime gösterdiğimiz direncin farkına vararak gerektiğinde diskomfort durumunda istekli olarak kalabilmeyi, geri bildirimlere açık olabilmeyi ve kontrol etme dürtüsünü serbest bırakabilmeyi gerektirir.Kişisel liderlik yetkinliklerimizi geliştirdiğimizde, başkaları üzerinde değil, kendi üzerimizde otorite kurar, kendi yaşamımızın direksiyonuna geçeriz. Hızla değişen yeni dünya düzenine ayak uydurabilmemiz için bize faydalı olmayan, gelişimimizin önünde engel olan ve günümüz şartlarına uymayan inançlarımızı anlayıp dönüştürmemiz, bizi biz yapan  değer sistemimizi bilmemiz son derece önemlidir. Yeni dünya düzeni, bireysel sorumluluğu öne çıkaran becerileri ve yetkinlikleri geliştirmemizi gerektirmektedir. Bunlar, öz farkındalık, bilinçli farkındalık, yılmazlık, yapılandıran düşünce yapısı, problem çözme becerisi, sürdürülebilir iletişim, yaratıcı düşünme, empati, karar verme gibi yetkinlikleridir.  Kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, problem çözme becerisine sahip, yaratıcı, çevresi ile olumlu ilişki kurabilen ve bu ilişkileri sürdürebilen bireylerin yetişmesi hem birey hem de toplum açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak, bireyin bu becerilere herhangi bir destek almadan kazanmasını beklemek büyük bir yanılgıdan ibaret olacaktır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, 15 yaşında akademik olarak çok başarılı bir genci düşünelim. Bu genç, sınıfta derse katılmakta, verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çaba göstermektedir. Fakat sınav esnasında paniğe kapılmakta, kaygı ve strese girmekte ve bunu yönetememektedir. Bu nedenle, sınav notları gerçek başarısını yansıtmamaktadır. İşte burada, hem analitik, hem de duygu dünyamızı bilerek yönlendirebilmek ve dengeyi oturtabilmenin, kişisel liderlik becerilerini geliştirmenin önemi öne çıkmaktadır. Okul yıllarında yaşanan bu sorunlar, gelişime önem verilmediğinde, üzerinde çalışıp geliştirilmediğinde, ileride iş  ve özel yaşamda engel olarak önüne çıkacaktır. Değişen dünya düzeninin öne çıkardığı yetkinlikeri geliştirmek için hem duygu dünyamızı yönetebilmek, hem de gelişim odaklı zihin yapısı benimsek önemlidir.  Neyi niçin istediğini bilen bireyler, ilgi alanına giren herhangi bir alanda: • Kendisini geliştirirler, çünkü hedeflerine ulaşması için çaba göstermesi gerektiğinin farkındadırlar. • Hayallerini yaşarlar, çünkü başarının anahtarının kendi ellerinde olduğunun farkındadırlar.• Hatalarını ve başarısızlıklarını rahatça kucaklayabiliyorlardır, çünkü başarısızlığın bir deneyim olduğunu ve  gelişim alanlarına işaret ettiğini ve büyümesi gerektiğini gösterdiğine inanırlar.• Eğer yeterince emek verip, pratik yapar ve çaba harcarsa, herşeyi başarabileceğine ve öğrenebileceğine inanırlar. 
Kişisel liderlik, gelişiminize giden yolda kendi rehberliğinizi yapabilmektir. • Ne istediğiniz, neyi niçin yaptığınız konusunda netlik,• Kriz ve zor durumları istenen sonuca doğru yönetebilmek, • Duygusal reaksyonlarınızı yönlendirebilmek,• Davranış ve alışkanlıklarınızı iyileştirmek,• Neyi temsil ettiğinizi bilmek, gibi önemli yetkinliklerle, kendinizi görmek ve yaşamak istediğiniz gelecekteki “SEN”e taşımak için rehberlik almak için  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden irtibata geçebilir, ayrıntılı bilgi için  https://clubhappinesssuccess.com/kisisel-liderlik/  linkini ziyaret edebilirsiniz.Sağlık, sevgi ve mutlulukla kalınız!

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren