Sayı | Ausgabe: 259, 10.05.2023 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 07.06.2023

15.09.2021

Gelişiminizde kendinizi daha evvel deneyimlemediğiniz, bilmediğiniz alanlarda buluyor musunuz sıkça?

Yoksa, alışık olduğunuz alanda yapışıp kalıyor musunuz?

Stanford Üniversitesinde psikolog Carol Dweck, neden bazı insanlar gelişirken, diğerleri oldukları yerde saydıklarını merak ederek yaklaşık 40 yılı kapsayan başarı hikayelerini araştırmış.  Yapılan araştırmalar sonucunda Dweck’in ulaştığı sonuç gelişim odaklı zihniyet ile sabit odaklı zihniyet arasındaki farktan kaynaklandığı yönünde olmuştur. 

Sabit zihniyette olan bireyler, yeteneklerinin doğuştan geldiğine inanırlar ve doğal olarak doğuştan gelen bu yetenekler aslında başarıyı da belirler şeklinde inanca sahiptirler.

Gelişim odaklı zihin yapısına sahip bireyler ise, yeteneklerin emek vererek kazanılabileceğine ve her birey kendini adayarak, kendine olan inancı ve belirleyeceği doğru stratejiyle dilediği alanda iyi olabileceğine inanırlar.

Sabit zihin yapılı bireyler kendilerini doğrularken, gelişim odaklı zihin yapısına sahip bireyler odağını kendilerini geliştirmeye yönlendirirler.  

Böylelikle sabit zihin yapısını benimsemiş bireyler, zeka ve yapabileceklerinin sınırlı olduğunu düşünerek gelişimlerine yönelik yatırım yapmazlar. Kendilerini zorlayacak alanlara girmezler çünkü yargılanmaktan korkarlar, önlerine engel çıktığında çok çabuk vazgeçerler. 

Belirli alanda emek vermenin zaman kaybı olduğunu düşünürler. Bununla birlikte başkalarının başarıları karşısında korku ve kıskançlık hissederler. Aslında zeka ve yeteneğin sabit olduğunu düşünmek gelişimimizi önünde duran en büyük engeldir.

Sabit zihin yapısı, gelişime alan açmadığı için, kişinin potansiyelini harekete geçirmesine izin vermemektedir. Halbuki Charles Schulz’un dediği gibi bir insanın en ağır yükü gerçekleştiremediği potansiyelidir.  Açığa çıkarılmamış, harekete geçirilmemiş bir potansiyel üzerimizde baskı,  içimizde ise boşluk oluşturur. Bu konuyla ilgili Abraham Maslow’un sözlerine yer vermek istiyorum.

“Eğer olduğundan daha az olmayı planlıyorsan, yaşamının sonuna kadar derin bir mutsuzluk hissedeceğin konusunda seni uyarıyorum. Kendi kapasitenizden ve olasılıklarınızdan kaçmış olacakasınız.” 

Gelişim odaklı zihin yapısına sahip bireyler, öğrenerek, emek vererek ve adanmışlıkla her türlü beceriyi geliştirebileceklerine inanırlar. Bu inançla da öğrenme aşkı başlar, zorlukları kucaklama ve durgunlukları aşma cesareti gösterirler. 

Bu inanca sahip bireyler emek vermekten kaçınmazlar ve başkalarının başarılarını kendileri için ilham kaynağı yaparlar. Böylelikle ileri düzeyde kişisel gelişim, başarı ve uzmanlık alanlarına erişirler. Bu nedenle, zihin yapımız hakkında farkındalık geliştirmemiz önemlidir

Peki bu iki farklı zihin yapısı ne şekilde ve nasıl oluşur?

Dweck’in bu alandaki araştırmaları zihin yapısının çocukluk yaşlarda oluştuğunu ortaya koymuştur. Çocukluk yaşta oluşan zihin yapısının ardında ebeveyn ve öğretmenler vardır. 

Çoğu ebeveynin çocuklarına karşı yaklaşımı sabit zihin yapısındandır. 

Okul sisteminde de çocukların bilgi ve becerilerini ölçmek için test (başarı/ başarısız ) sistemi (yargılayıcı olan)  benimsemiştir. 

Dweck, araştırmasında sabit zihin yapısına sahip çocukların ebeveynlerinden sürekli olarak yargılayan mesajlar aldıklarını ve karakterlerinin,  apabileceklerinin her an ölçüme (yargı)  tabi tutulduğunu hissettiklerini belirtmektedir.  

Peki yargı çukuruna düşmek yerine, öğrenen zihniyete geçişi nasıl yapabiliriz? 

Kendimize ve çevremize karşı yargılayan zihniyette olduğumuzu nasıl anlarız ve dilediğimiz yöne yönlendirmenin yolları neler?

Yönlendirme yollar farkındalıkla yapacağımız seçimlerle ilgili. 

Viktor Frankle’ın „İnsanın Anlam Arayışı” kitabında dile getirdiği gibi, elimizde olan herşey alınsa dahi, duruma / olaya karşı vereceğimiz cevaba ilişkin özgürlük sadece ve sadece bize aittir. 

Bu konuda ve bununla beraber, güçlü yönlerinizi, sizi siz yapan öz değerleriniz doğrultusunda, yönünüzü netleştirerek, özgüven ve cesaretle sizin için anlam ifade eden ve potansiyelinizi harekete geçirmenize vesile olan ve iç motivasyonunuzu doruğa çıkaracak çalışmalara hazırsanız,  profesyonel koçluk desteği için:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden 

www.clubhappinesssuccess.com web sitesindeki whatsapp destek üzerinden irtibata geçebilirsiniz. 

Koçluk atölyelerine ilişkin bilgilendirmeler:

@club_happiness_success - isimi Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Sevgi, Sağlıkve Mutlulukla kalınız!

 

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren