Sayı | Ausgabe: 259, 10.05.2023 | Gelecek sayı | Nächste Ausgabe: 07.06.2023

13.12.2022

KADININ GÜCÜ VE HAKLARI

Eski toplumlarda erkekler daha çok haklara sahipti ve kadınlara ise oldukca çok az hak verilmişti. Bu durum zaman içerisinde değişerek daha adil bir hale gelmiştir. Böylelikle kadınlar için birçok hak ortaya çıkmıştır. Bu haklar her kadının temel hakkı olarak kabul edilmiştir. Kadınlar, haklarını aldıkları için daha özgür bir yaşama adım atmışlardır.Eski toplumlarda erkekler daha çok haklara sahipti ve kadınlara ise oldukca çok az hak verilmişti. Bu durum zaman içerisinde değişerek daha adil bir hale gelmiştir. Böylelikle kadınlar için birçok hak ortaya çıkmıştır. Bu haklar her kadının temel hakkı olarak kabul edilmiştir. Kadınlar, haklarını aldıkları için daha özgür bir yaşama adım atmışlardır.
Kadın hakları nelerdir?Kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit olarak sahip olduğu sosyo ekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamına verilen isimdir ve esasen insan haklarından öte bir şey değildir, diğer bir deyişle kadın hakları, çocuk hakları hepsinin temeli insan haklarıdır. Ama maalesef günümüz dünyasında kadınlar bu haklardan mağdur olduklari için, insan haklarının yanı sıra kadın haklarına ya da çocuk haklarına ayrıca ihtiyaç duyulmuştur. Böyle bir sorun olmasaydı insan hakları kavramı hem kadınlar hem çocuklar için yeterli olacaktı. Ancak ne yazık ki, böyle bir dünyada yaşamadığımız için kadınların haklarının somut olarak belirlenmesine ve güvence altına alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Hangi kanunlar kadın için geçerlidir?Kanunlar tüm vatandaşlar için geçerlidir ve anayasada herkes eşittir. Fakat bazı durumlarda kadınların haklarını korumak için özel yasalara ihtiyaç duyulmuştur.  Aslında kadın ve erkek aynı haklara sahiptir. Ancak kadınların özel haklara ve özel korumaya ihtiyacı vardır (örn. doğum izni, aile içi şiddete karşı koruma, vs.). Bu her zaman böyle değildi. Uzun bir süre Avusturya'da kadınların erkeklerden daha az hakkı vardı. Okula gitmelerine veya okumalarına, pek çok meslek icra etmelerine, ve oy kullanmalarına da izin verilmedi. Evde, adam kararları verirdi. Kadın hareketinde bircok kişi kadın ve erkek için eşit haklar için mücadele etti. Zamanla kadınların daha fazla hakkı oldu. Maalesef bugün bile adaletsizlikler devam ediyor ve bu yüzden kadın-erkek eşitliği için mücadele eden bir çok insan var. 
Hangi yasal hükümler özellikle kadınlar için önemlidir?Kadının özgürlük, mülkiyet ve güvenlik hakkı bulunmaktadır. Mülkiyet hakkı her iki cinsiyet içinde eşit sağlanmaktadır. Kadınlar fikir ve düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Aksi halde baskı karşısında kadınlar ses çıkaramazlar. Ancak ifade ve fikir özgürlügü kadının önemli olduğunu göstermektedir. Kadın istediği kişi ile özgürce evlenme hakkına sahiptir. Bu konuda baskı veya şiddet yapılamaz. Kadın eşit miras hakkına sahiptir. Miras durumunda kadın ve erkek farklı haklara sahip değillerdir. Yani miras konusunda kadınında hakları korunmaktadır. Kadın seçme ve seçilme hakkına da sahiptir. Bundan dolayı devletin her kademesinde kadınların görev alması mümkündür. Kadının temel haklarından biriside calışma hakkıdır. Kadın istediği her işte çalışma hakkına sahiptir. Bu düzenlemeler, kadınların aynı iş için erkeklerle aynı ücreti almalarını ve işe giriş ve terfi için aynı fırsatlara sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Kadınlar bu haklarından nasıl haberdar olabilirler? Özellikle kadınları haklarından haberdar etmek ve bu hakları kullanmasının önündeki engelleri kaldırmak devletin en önemli görevlerindendir. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan kadına karşı şiddeti tartışırken kadının gücünü, sahip olduğu değerleri ve var olan, kullanılmayı bekleyen haklarını konuşmayı da ihmal etmemek gerekmektedir. Güçlü kadın haklarından haberdar olan, sahip olduğu bilginin gücüyle tüm zorlukların üstesinden gelebilen bir kadın modelidir. Zira bilgi güçtür ve bu bilgiye sahip kadın güçlüdür. Bu noktada kadınların haklarını öğrenmesi ve bu haklarını yeri geldiğinde kullanmayı bilmesi son derece önemlidir. Güçlü kadın, güçlü topluma ulaşmanın anahtarıdır.

Köşe Yazarları | Autoren
Köşe Yazarları | Autoren